Repetities

Cantandum repeteert wekelijks op donderdagavond van 20.15 uur tot 22.15 uur of zelfs 22.30 uur. Daarna is er gelegenheid om nog gezellig een glas te drinken.

Het is de bedoeling om elk jaar toch twee projecten te doen, met elk minstens twee uitvoeringen.

De repetitie heeft niet langer plaats in de Oude Spaanse Gouverneurswoning, Buitenhof 35 te Gent (de locatie wordt gerenoveerd) maar wel in het Dienstencentrum van Ledeberg, Ledebergplein 30.