Het koor

Cantandum is een door en door Gents koor, dat zijn naam echter uit het Latijn heeft gehaald.

Cantandum komt van het werkwoord cantare, dat ‘zingen’ betekent, maar de specifieke vorm wil zeggen dat er moet gezongen worden. De muziek laat ons geen keus, we kunnen niet anders dan zingen.

Het Gentse gemengd koor Cantandum werd opgericht in het voorjaar van 2017. Een twintigtal zangers met heel wat koorervaring – o.a. vanuit het befaamde koor Cantabile – neemt de betekenis van ‘Cantandum’ (Er moet gezóngen worden) heel letterlijk. In een vriendschappelijke sfeer repeteren ze elke donderdagavond in de Spaanse Gouverneurswoning (Buitenhof 35) onder de enthousiaste leiding van Geert Soenen.

In januari 2018 luidde Cantandum het jaar in met hun gesmaakte nieuwjaarsconcerten onder de titel “NIEUW!” Toen klonk een heel gevarieerd programma met bekend koorwerk van o.a. Poulenc, Rossini, Bernstein, maar ook hedendaagse arrangementen.

Tijdens de Gentse Feesten werkte Cantandum met succes mee aan de creatie van “Djiezes!”, n.a.v. het 30e International Puppetbuskersfestival. “Djiezes!” is een bewerking van het ‘Evangelie noar/volgens Marcus’ door Jan De Vuyst in het Gents. Freddy Claeys bewerkte de tekst voor het poppen- en figurentheater.

Met een kerstconcert in december 2018 bracht Cantandum, samen met Fa.Si.nant, niet alleen een sfeervol en intiem kerstrepertoire, maar ook swingende christmas songs!