Het koor

Cantandum is een door en door Gents koor, dat zijn naam echter uit het Latijn heeft gehaald.

Cantandum komt van het werkwoord cantare, dat ‘zingen’ betekent, maar de specifieke vorm wil zeggen dat er moet gezongen worden. De muziek laat ons geen keus, we kunnen niet anders dan zingen.

Het koor Cantandum bestaat uit een twintigtal gemotiveerde en ervaren zangers, en brengt een staalkaart uit alle periodes en stijlen van koormuziek.